Pałac Potala to pałac warowny Dalajlamy. Mało kto go nie zna. Dalajlama to duchowny przywódca Tybetu. Pałac znajduje się w Chinach, a dokładnie w Lhasie znajdującym się w zachodniej części tego kraju. Budowla w grudniu 1994 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego.

Nad miastem Lhasa

Ta niesamowita budowla położona jest w odludnym, odizolowanym miejscu na górze na wysokości 3600 metrów nad poziomem morza. Nielicznym zwiedzającym uda się go zobaczyć. Można do niego dojechać tylko na mułach lub przyjść na piechotę. Udanie się do niego jest tym bardziej utrudnione, że komunistyczny ustrój Chin utrudnia to turystom.

Dalajlama

Pałac ten już od XVII wieku jest w rękach dalajlamów. Dalajlama to tytuł stosowany u tybetańskich buddystów. Obecnie pieczę nad tym tytułem sprawuje już Dalajlama XIV. Ten jednak tam nie mieszka, gdyż po stłumieniu krwawego powstania przez Chińczyków musiał wyjechać z kraju do Indii. Kompleks ten od ponad 300 lat jest w posiadaniu duchownych.

Opis pałacu

Pałac posiada niezliczone pokoje, korytarze, schody, galerie. Został przekształcony bowiem w muzeum, w którym znajduje się wiele malowideł i posągów.
Budynek jest wysoki – posiada 115 metrów wysokości i zajmuje powierzchnię 13 tysięcy metrów kwadratowych. Jego fasada jest śnieżno biała, a kształtem przypomina plaster miodu. Górny poziom jest jednak czerwony. W pałacu mieści się tysiąc komnat, 10 tysięcy ołtarzy i 200 tysięcy posągów. Pałac posiada 13 pięter na znak trzynastu poziomów wtajemniczenia występujących w buddyzmie.

Legendy

Uważa się, że pałac został tak nazwany od świętej góry znajdującej się na południu Indii. Ponoć góra ta powstała w wyniku sił nadprzyrodzonych w ciągu jednej nocy. Niektórzy mieszkańcy Tybetu sądzą, że pałac powstał przy udziale boskich sił, gdyż ludzie nie są zdolni wznieść tak cudownej budowli.

W Czerwonym Pałacu znajdowały się kiedyś kaplice, świątynie, biblioteki, a także pagody grzebalne, czy stupy, do których wkładano się zabalsamowane ciała kolejnych dalajlamów. W Pałacu Białym były kiedyś pomieszczenia mieszkalne, urzędy oraz drukarnia.

Jeśli bardzo zależy nam na zobaczeniu Pałacu warto skorzystać z porad tamtejszych mieszkańców lub doświadczonych przewodników. Warto zobaczyć miejsce, gdzie żyło tylu przywódców duchowych.